Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shkollë verore në Graz, Austri

Universiteti Bujqësor i Tiranës ju njofton se Shkolla Verore Ndërkombëtare GUSENG në Graz fton të gjithë studentët e motivuar dhe të interesuar për të aplikuar në programin 2 javor që do të zhvillohet në datat 3 Qershor – 16 Korrik 2022 në të gjitha disiplinat.
Studentët do të kenë mundësi të ndjekin leksione, 7 seminare individuale, mundësi kontaktesh me petagogë dhe studentë ndërkombëtar, 6 kredite ECTS për pjesëmarrje si edhe qëndrimin 2-javor në kampusin Seggau Castle Leibnitz, Austria.
Afati i fundit i aplikimeve është 14 Mars 2022, https://international.uni-graz.at/en/summerschools/graz-international-summer-school-seggau/
Për më shumë informacione, ju lutem klikoni dokumentin bashkëngjitur.

GUSEGG_Flyer 2022