Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Shkollë Verorë Ndërkombëtare “Food Safety and Healthy Living”

 

Universiteti Bujqesor i Tiranës i bën thirrje të gjithë studentëve Master të Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit se Transilvania University of Brasov, Rumani në bashkëpunim me universitete të tjera europiane do të zhvillojnë edicionin e vitit 2021 së shkollës verore ndërkombëtare “FOOD SAFETY AND HEALTHY LIVING”.

Një nga prioritetet e kësaj shkolle është ofrimi për studentët e nivelit Master një platforme njohurish rreth sigurisë ushqimore dhe një jetese të shëndetshme.

Shkolla verore do të zhvillohet online, 4.07.2021-7.07.2021.

Për t’u regjistruar si edhe për më shumë informacion, www.fshl.ro