Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Seit Shallari

 

Edukimi

1997: PhD, Institut National Polytechnique de Lorraine France
1990: Agronom, Universitetit Bujqësor të Tiranës

Lendet:

Vlerësim dhe Auditim Mjedisi; Menaxhim Mjedisi; Vleresim dhe menaxhim i rriskut mjedisor

Interesat kërkimore

Vlerësimi i dinamikës së metaleve të rënda në sistemin tokë-ujë-bimë-zinxhir ushqimor; Vlerësimi i rriskut mjedisor dhe bioreabilitimin mjedisi.

Titulli

Profesor

 

Departamenti

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

Ndertesa

Godina e Mjedisit

 

Zyra

Nr 1

E-mail:

sshallari@ubt.edu.al