Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Sanije Zejnelhoxha

Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit
Përgjegjësi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi

Studimet doktorale në Teknologji Bujqësore dhe Bioteknologji, Universiteti i Molise-s, Itali, 2019-në vazhdim

Master Shkencor në Shkenca të Ushqimit dhe të Ushqyerit, Universiteti i Perugia-s, Itali, 2011

Bachelor në Biologji Ushqimore, Universiteti i Camerino-s, Itali, 2008

Lendet:

Kimi ushqimore, Ushqimi dhe të ushqyerit e njeriut

Interesat kërkimore

Përbërja nutricionale e ushqimeve, studimi i karakteristikave fiziko-kimike dhe nutricionale të mishit dhe nënprodukteve të tij, studimi i metodave për reduktimin e ekspozimit ndaj substancave kancerogjene të gjeneruara në ushqime gjatë përgatitjes së tyre etj.

Titulli :

Asistent lektor

 

Departamenti:

Qendra e Kërkimit të Ushqimit

 

Ndertesa:

Godina F, Qendra e Kërkimit të Ushqimit,

Kati 1, Rruga Bedri Karapicei, Kombinat, Tiranë

Zyra:

 

Tel:

0696948511

Email:

zejnelhoxhas@ubt.edu.al