Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

REZEAR KOLAJ

Edukimi 

Doktor i Shkencave, UBT, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, 2014.

Master Shkencor, “Finance”, Universiteti i Veliko Tyrnovo, Bulgaria, 2005.

Bachelor, “Finance”, Universiteti i Veliko Tyrnovo, Bulgaria, 2003.

Lendët

Integrimi Evropian.

Ekonomiksi Ndërkombëtar.

Politikat e Tregtisë Ndërkombëtare Bujqësore.

Kerkimet Shkencore

Ekonomiksi Institucional

Financimi i Bujqësisë

Sjellja Konsumatore

Tregjet dhe Politikat

Ekonomiksi i Integrimit Evropian

Ndryshimet Klimatike

Inovacioni Social

Inovacioni Teknologjik,

Titulli :

Profesor I asociuar

 

Departamenti:

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural, FEA.

 

Ndertesa:

FEA – Godina A

Zyra:

Kabineti 117

Tel:

 

Email:

rkolaj@ubt.edu.al