Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Renata Kongoli

Edukimi

 Shtator 1983 – Korrik 1988 përfunduar studimet universitare në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe fituar titullin “Kimist Industrial”.

Shtator 1990-1991, përfunduar Kurs Pas universitar në fushën e “Kimisë Analitike” në Fakultetin e Shkencave të Natyrës

Shtator 1998-1999 Shkollë pasuniversitare “Analizat kimike dhe studimi i strukturës molekulare me metoda instrumentale”, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.

 

Gradat dhe titujt akademikë: Në vitin 2000 Doktor i Shkencave në Fushën e Enologjisë, Në vitin 2006 Profesor i Asociuar; Në vitin 2013 fituar Titullin Profesor.

Lendet:

Fushat e studimit: Enologjia, Teknologjia e Pijeve Alkoolike, Teknologjia e Fruta Perimeve dhe Pijeve Joalkoolike, Teknologji Ushqimore, Kontrolli dhe Drejtimi i Cilësisë në Industrinë Ushqimore, Sistemet e Cilëisisë dhe Sigurisë Ushqimore, Cilësia, Siguria dhe Legjislacioni ushqimor, Metodologji e Kërkimit Shkencor në Fushën e Ushqimit, Projektimi në Industrinë Ushqimore etj.

Interesat kërkimore

Komponimet antioksiduese ne fruta dhe nenproduktet e tyre

Optimizimi i proceseve teknologjike per prodhimin e veres

Fusha e sigurise ushqimore

Standardet dhe cilwsia e produkteve ushqimore

TITULLI

Profesor Doktor

DEPARTAMENTI

Teknologjise Agroushqimore

NDERTESA

Godina Kantina

Zyra

05

TELEFONI

0696037803

EMAIL

rkongoli@ubt.edu.al