Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Remzi Keco

Edukimi
Profesor, Janar 2020.
Profesor i Asociuar, Prill 2013.
Doktoratë, “Probleme të Menaxhimit Strategjik të Industrisë së Verës”, Departamenti i
Drejtimit të Agrobiznesit, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit”, Universiteti Bujqësor i
Tiranës, Mars 2010
Master në Drejtimin e Agrobiznesit, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit”, Universiteti
Bujqësor i Tiranës, 2006
Ekonomist Agrar, Profili Administrim, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit”, Universiteti
Bujqësor i Tiranës Tirane, 1995

Lendet:
Administrim dhe Menaxhimi Publik, Menaxhimi i Projekteve dhe Menaxhimi Strategjik.
Interesat kërkimore
Menaxhimi, Vlerësimi, Analiza e Sektorit Publik.
Menaxhimi Strategjik i Ndërmarrjeve.

TITULLI
Profesor

DEPARTAMENTI
Drejtim Agrobiznesi

NDERTESA
Godina B FEA
Zyra 206 B

EMAIL:
rkeco@ubt.edu.al