Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Reduktim i tarifës së shkollimit të studentëve që ndjekin studimet në Master Shkencor dhe Master Profesional në UBT për vitin akademik 2017-2018, Vendim Senati 25.05.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës,  ka marrë masat për miratimin e reduktimit të tarifës së shkollimit të studentëve që ndjekin studimet në Master Shkencor dhe Master Profesional në UBT për vitin akademik 2017-2018, Vendim Senati Nr. 19, Datë 25.05.2018.

Kliko këtu: Vendime Senati 25.05.2018