Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Rea Tako

EDUKIMI

Master Shkencor në Inxhinieri Bujqësore, Universiteti i Bujqësisë dhe Shkencave të jetsës, Godollo, 2016

Bachelor në Biologji, Biologji Molekulare dhe Bioteknologji, Universiteti Shtetëror i Kaliformise Fullerton, Fullerton, 2011.

LËNDËT

Eksperimentimi Shkencor në Bujqësi, Bioteknologji, Inxhinieri Gjenetike, Gjenetikë.

INTERESAT KËRKIMORE

Fusha aktuale kërkimore fokusohet në hulumtimin e profilit gjenetik të grurit dhe bimëve aromatike dhe medicinale si dhe në  përmirësimin gjenetik të tyre, duke përdorur metoda tradicionale si dhe molekulare.

TITULLI

Asistent lektor

 

DEPARTAMENTI

Shkencave Agronomike

 

NDERTESA

Godina FSHP

 

Zyra

110

 

TELEFONI

0692458888

 

E-mail: rtako@ubt.edu.al