Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ramiz Metaliaj

Edukimi

PhD, Patologjia e bimëve pyjore, Universiteti “Aldo Moro”, Bri, Italia, 2004

Diploma “Inxhinier pyjesh”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 1996

Lendet:

Fitopatologji pyjore, Entomologji pyjore, Mbrojtja e pyjeve nga zjarri (LZ) dhe Monitorimi i gjendjes sanitare në pyje (Master profesional).

Interesat kërkimore

Kontrolli biologjik dhe i integruar i sëmundjeve dhe dëmtuesve të bimëve pyjore

Titulli :

Lektor

Departamenti:

Deprtmenti i pyjeve

 

Ndertesa:

Godina: Laboratori “Mbrojtja e pyjeve”, Rruga Faik Konic, nr. 13, Kamëz.

Zyra:

Laboratori “Mbrojtja e pyjeve”, Rruga Faik Konic, nr. 13, Kamëz.

 

Tel:

068 40 45 727

 

Email:

rmetaliaj@ubt.edu.al