Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK QKU (Qendra e Kerkimit te Ushqimeve)

Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit
Përgjegjësi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Stafi Akademik Departamenti Qendrës së Kërkimit të Ushqimit

 

Dr. Fatbardha LAMÇE
Lektore/Kërkues Shkencor
Qëndra e Kërkimit të Ushqimit
Rr“Bedri Karapici”
E-mail: fmeta@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

 

 

Dr. Luziana Hoxha

Lektore, GMK Teknologjisë Agroushqimore
E-mail:  lhoxha@ubt.edu.al
https://sites.google.com/a/ubt.edu.al/luziana-hoxha/
Shiko profilin e plotë

Msc. Sanije Zejnelhoxha
Pozicioni aktual: Kërkuese pranë Qendrës së Kërkimit të Ushqimit.
GMK: Cilësia dhe siguria ushqimore
E-mail: zejnelhoxhas@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë

Msc: Mamica Ruci
Asistente/ Lektore, orientim, Kërkimor Shkencor
Qëndra e Kërkimit të Ushqimit
E-mail: mruci@ubt.edu.al

Shiko profilin e plote

MSc. Julian KARAULLI
Pozicioni aktual dhe GMK: As. Lektor/Kërkues Shkencor
Lokacioni zyrës: Rr Bedri Karapici
E-mail: jkaraulli@ubt.edu.al

Shiko profilin e plotë