Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Projekte

Titulli Projektit Inst.FinancimiStatusi Projektit
Vlerësimi i zeolitëve natyror të rajonit të Munellës (Shqipëri) për të zvogëluar praninë e metaleve të rënda në tokat e kontaminuara nga burime të ndryshme.Koordinator: Prof. Dr. Fran GjokaFBMProgrami Bashkëpunimit Bilateral Itali-ShqipëriNga: 2012
Deri: 2014
Zhvillimi i kapaciteteve të Qendrave të Transferimit të Teknologjisë Bujqësore dhe shërbimeve te ekstensionit, nga projektet e e shumëllojshme rurale.Koordinator: Prof. Dr. Tatjana DishnicaFBMFAONga: 2013
Deri: 2015
Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës dhe kaliumit në pleh si një parakusht për përdorimin e lartë dhe efikas të azotitKoordinator: Prof. Dr. Evan RroçoFBMInstituti Polak NdërkombëtarNga: 2013
Deri: 2015
Vlerësimi i potencialeve për kreditimin e fermerëve në hapësirën ekonomike, Lushnjë – Fier – Berat.Koordinator: Prof. Dr. Maksim MecoFEAFondacioni“BESA”Nga: 2013
Deri: 2013
Konsumimi i produktet tradiconale në ShqipëriKoordinator: Prof. Dr. Engjell SkreliFEAFAONga: 2013
Deri: 2013
Zinxhiri i vlerës për mollën dhe bimët mjekësore dhe aromatikeKoordinator: Prof. Asoc. Drini ImamiFEAFAONga: 2013
Deri: 2013
Vlerësimi i ndikimit të masave të Subvencionit nga Qeveria në ShqipëriKoordinator: Prof. Dr. Engjell SkreliFEAFAONga: 2013
Deri: 2013
Zhvillimi dhe konsolidimi i kapaciteteve didaktike dhe kërkimore të Fakultetit të Mjekësisë Veterinare për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe sëmundjeve zoonotike me ndikim të rëndësishëm ekonomik nëpërmjet përdorimit të metodave moderne dhe inovative laboratorike dhe transferimit të teknologjisë.
Koordinator: Prof. Dr. 
Dhimitër Rapti
FMVAKTINga: 2010
Deri: 2014
Studimi i diversitetit gjenetik dhe strukturës tek speciet ripërtypëse lokale nga markerat molekularë si microsatellite PCR-RFLP dhe PCR-SSCP “, në kuadër të Projektit për Kualifikim dhe Zhvillim KërkimorKoordinator: Prof. Dr. Anila HodoFBUAKTINga: 2010
Deri: 2014
Vlerësimi i disa metodave bioteknologjike në lidhje me përmirësimin e normës së qëndrimit dhe të hershëm të fidanëve të perimeve në kushte të pafavorshme të rritjes. Koordinator: Prof. Dr. Astrit BalliuFBMAKTINga: 2010
Deri: 2014
Zhvillimin e Aktiviteteve të Misionit të Tretë në Universitetet ShqiptareKoordinator: Prof. Dr. Bizena BijoUBTTEMPUSNga: 2012
Deri: 2014
Promovimi i Mënyrës Inovative të Ushqimeve të Shëndetshme në Adriatik, WELLFOODKoordinator: Prof. Dr. Bizena BijoFMVIPANga: 2012
Deri: 2015
Bashkëpunimi Shkencë-Shoqëri për Sigurimin e Qëndrueshëm të InovacioneveKoordinator: Prof. Dr. Arben VerçuniFEATEMPUSNga: 2013
Deri: 2016
Zhvillimin e mjeteve biologjike sipas Direktivës së Ujërave “Ministria e Jashtme e Norvegjisë. Norvegji, Maqedonia dhe Shqipëria, Liqeni i Ohrit (liqeni ndërkufitar)Koordinator: Prof. Dr. Magdalena CaraFBMMinistria e Punëve të Jashtme NorvegjeseNga: 2009
Deri: 2013
Menaxhimi i Sistemit të Peshkimit pelagjik në detin AdriatikKoordinator: Dr. Jerina KolitariFBMIPANga: 2013
Deri: 2016
Menaxhimi i Sistemit të Ujrave për Mbrojtjen e Detit AdriatikKoordinator: Dr. Jerina KolitariFBMIPANga: 2013
Deri: 2016
Mënyra e Mbjelljes dhe dokumentimit të frutave të vendit dhe arrorëve në Universitetin Bujqësor të TiranësKoordinator: Prof. Asoc. Endrit KullajFBMUSDANga: 2011
Deri: 2016
Ulliri i Adriatikut – pemishtet: parandalimi i rrezikut, qëndrueshmëria dhe të mësuaritKoordinator: Prof. Dr. Bari HodajFBMIPANga: 2011
Deri: 2014
Masat e Plota për Mbrojtjen nga Zjarri në AdriatikKoordinator: Prof. Dr. Ramiz MetaliajFSHPIPANga: 2013
Deri: 2016
Modeli Pyjor në vendet e AdriatikutKoordinator: Prof. Dr. Hajri  HaskaFSHPIPANga: 2012
Deri: 2014
Ushqimi dhe Turizmi në Vendet e Adriatikut: Inovacionet GsmesKoordinator: Prof. Asoc. Ilir KapajFEAIPANga: 2012
Deri: 2015
Zhvillimi i Njohurive në Lidhje me të Mësuarin gjatë gjithë Jetës në Fushën e Ekonomisë në Vendet e Ballkanit Perëndimor.Koordinator: Prof. Dr. Arben VerçuniFEATEMPUSNga: 2011
Deri: 2015
Green-Tech-WB: Teknologjia e Gjelbër për Shoqëritë me Zhvillim të Qëndrueshëm në Ballkanin Perëndimor. Erasmus Mundus.Koordinator: Prof. Dr. Anila HodoFBUErasmus MundusNga: 2014
Deri: 2017
EUROLEGUME— Përmirësimin e rritjes bishtajore në Europë nëpërmjet prerjes të qëndrueshmeKoordinator: Prof. Dr. Astrit BalliuFBMFP7- KBBENga: 2014
Deri: 2017
Forcimi i fermave dhe shfrytëzimi i Resurseve Gjenetike të Bimëve për të mbështetur fermerët ndaj ndryshimeve klimatike dhe përmirësimin e kushteve të jetesës në ShqipëriKoordinator: Prof. Dr. Ndoc FaslliaFBUFAONga: 2015
Deri: 2018
Shërbimi Mbështetës i Bibliotekës: Modernizimi bibliotekave në Vendet e Ballkanit Perëndimor Nëpërmjet Zhvillimit të Stafit dhe Reformimit të Shërbimeve Bibliotekare.Koordinator: Prof. Dr. Ferdi BrahushiFBMErasmus+Nga: 2016
Deri: 2018
Zhvillimi i Aditivëve të Sigurtë Simbiotik për të Përmirësuar Shëndetin dhe Prodhimin me Efikasitetet të Derrit.Koordinator: Prof. Dr. Etleva DeliaFBMProjekt Bilateral Shqipëri dhe AustriNga: 2015
Deri: 2016
Ndikimi i Karakteristikave dhe Ndryshimeve të Ndryshme të Tokës në Kullimin e Lëndëve Ushqyese (Nitrati) dhe Ndotjen e UjitKoordinator: Prof. Dr. Ferdi BrahushiFBMProgrami Bashkëpunimit AKTI & Qeveria AustriakeNga: 2015
Deri: 2016
Të Kuptuarit e Modifikimit të Drurit nëpërmjet një Trajtimi të Integruar të Shkencës dhe Mjedisit,
Koordinator: Prof. Dr.
 Hektor Thoma
FSHPCOST ActionNga: 2015
Deri: 2019
EurocoppiceKoordinator: Prof. Dr. Vasillaq MineFSHPHorizon 2020Nga: 2013
Deri: 2017
Western Balkans Academic Education Evolution and Professional’s Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures- BESTSDIKoordinator: Prof. Dr. Spiro GrazhdaniFSHPErasmus+Nga: 2016
Deri: 2019
Përmirësimi i njohurive dhe infrastrukturës për rritjen e efektivitetit të përdorimit të ushqimeve në bujqësi dhe për pakësimin e ndikimit negativ të bujqësisë në mjedisKoordinator: Prof. Dr. Evan RroçoFBMSwiss National Science FoundationNga: 2015
Deri: 2019
Rrjeti  i Biodiversitetit “Që Synon Mbrojtjen dhe Studimin e Biodiversitetit”Koordinator: Prof. Dr. Magdalena CaraFBMDAADNga: 2014
Deri: 2017
Lidhja e bashkëpunimeve shkencë-shoqëri për inovacione të qëndrueshmeKoordinator: Prof. Dr. Arben VerçuniFEATEMPUSNga: 2013
Deri: 2016
Energjia e ripërtëritshme në Vendet e Ballkanit Perëndimor “RESI”FBMTEMPUSNga: 2013
Deri: 2016
ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education- NETCHEMKoordinator: Prof. Dr. Renata KongoliFBUErasmus+Nga: 2016
Deri: 2019
Ngritja e kapaciteteve për Rritjen e Kaltër dhe zhvillimin e kurrikulumit të peshkimit detar në Shqipëri (ALMARS)Koordinator: Prof. Asoc. Rigels BakiuFBMErasmus+Nga: 2019
Deri: 2021