Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Programi Virtual Ndërkombëtar – Universiteti i Giessen, Gjermani

Universiteti Bujqësor i Tiranës fton studentët të aplikojnë në “Programin Virtual Ndërkombëtar” (VIP) për semestrin dimëror 2022-2023 për të fituar një përvojë studimi ndërkombëtare si një plotësues i studimeve aktuale.

Studentët ndërkombëtarë mund të zgjedhin një ose më shumë seminare dhe leksione nga një katalog studimi i larmishëm i mësuar plotësisht online. Kjo ofertë përfshin mbi 40 kurse online nga 10 fakultete në JLU në nivel universitar dhe pasuniversitar, të mbajtura në gjuhë të ndryshme.

Përveç kurseve të specializuara, VIP-ja ofron kurse ndërdisiplinore online dhe vende ekskluzive në 3 kurse online të gjuhës gjermane për fillestarët. Pas përfundimit të suksesshëm të semestrit të shkëmbimit virtual, studentët ndërkombëtarë do të marrin një transkript të të dhënave me pikë krediti nga Universiteti i Giessen.

Pjesëmarrja në Programin Virtual Ndërkombëtar në JLU është pa pagesë për studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Afati i aplikimeve për programin është deri më 15 gusht 2022.

Studentët mund të bëjnë pyetjet e tyre në lidhje me procesin e aplikimit ose programin në përgjithësi në një orar pyetjesh online më 1 gusht 2022, ora 14:00. (CEST)

 JLU Virtual International Programme (VIP) – Winter Semester 2022_2023