Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Programet e Studimit DHAP

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit
Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misoni dhe Vizioni
Përgjegjësi i Departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Programet e Studimit

 

Bachelor

Hortikulturë

Arkitekturë Peizazhi

 

Master Shkencor

Hortikulturë

 

Master Profesional

Arkitekturë Peizazhi

Teknologji të Avancuara në Hortikulturë