Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Programet e Studimit Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misioni dhe vizioni
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Programet e Studimit Departamenti i Mbrojtjes së Bimëve

Bachelor’s

Mbrojtje Bimësh

 

Master Shkencor

Mjekësi Bimore

 

Master Profesional

Mbrojtja e Bimëve dhe Fitofarmacia