Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Programet e Studimit DAP

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Pergjegjësi i departamentit DAP
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Programet e Studimit DAP

 

Bachelor’s

Akuakulturë

 

Master Shkencor

Akuakulturë