Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Program Ndërkombëtar Online – Giessen University

Universiteti i Giessen fton të gjithë studentët e universiteteve partnere për të fituar një përvojë studimi ndërkombëtare online si plotësues të studimeve të tyre në vendet e tyre të origjinës.

Programi Virtual i studimeve do të ofrojë klasa ndërdisiplinore online pa pagesë në të cilat mund të njiheni duke klikuar në link https://www.jlu-digitalcampus.de/vip

Cikli i studimeve do të zhvillohet në semestrin veror dhe afati për të aplikuar do të jetë deri më, 11 Shkurt 2022.

Për më shumë informacione ju lutem klikoni në dokumentin bashkëngjitur.

JLU Virtual International Programme Summer Semester 2022