Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Prof. Dr. Shpend Shahini

Edukimi

Studimet Doktorature, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2001

Studimet e thelluara pasuniversitare, Instituti Mesdhetar i Barit, 1999

Fakulteti i agronomisë, dega e Mbrojtjes së Bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës,Tiranë, 1991

Lendet:

Entomologji.

Menaxhim i parazitëve

Entomologji bujqësore e aplikuar.

Produktet e mbrojtjes së bimëve

Menaxhimi  i pesticideve

Patologjia e insekteve dhe kontrolli biologjik i tyre.

Kontrolli biologjik.

Diagnoza e insekteve.

Kontrolli i integruar i parazitëve dhe zbatimi i protokolleve të B.E

Kerkimet Shkencore

Kërkim në fushat:

Entomologji;

Menaxhim i integruar i parazitëve;

Kontrolli biologjik;

Produktet e mbrojtjes bimëve

Titulli :

Lektor

 

Ndertesa:

Godina FBM

 

Zyra:

115

 

Tel:

0682035128

 

Email:

shshahini@ubt.edu.al

shpend.shahini@gmail.com

 

Orari:

9:00 AM – 15PM

 

Departamenti:

Mbrojtje Bimësh