Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Prof. As. Endrit Kullaj

Edukimi

PhD, Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Politikat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, Universiteti i Bolonjës, 2007

Doktor i Shkencave, Hortikulturë dhe Mbrojtje Bimësh, Universiteti Bujqesor i Tiranës, 2006

Master i Shkencave, Hortikulturë dhe Mbrojtje Bimësh, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2003

Diplomë në Zhvillimin e Qëndrueshëm të Sistemeve Bujqësore, Mjedisore dhe Rurale, Universiteti i Bolonjës dhe UniAdrion, 2005

Ekonomist Agrar, Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Inxhinier Agrar, Agronomi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2001

Lëndët:

Biologjia e Bimëve Hortikulturore

Fiziologjia Mjedisore e Pemëve Frutore

Përmirësimi Gjenetik i Bimëve Hortikulturore

Bujqësia dhe Burimet Natyrore

Teknologji Bujqësore dhe Mjedisi

Kerkimet Shkencore

Fusha e peshkimit, akuakultures dhe mjedisit.

Titulli :

Profesor

 

Departamenti:

Hortikulturë dhe Arkitekturë Peizazhi

 

Ndertesa:

Godina FBM

 

Zyra:

Zyra 221

 

Tel:

0684096186

 

Email:

ekullaj@ubt.edu.al