Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Prezantimi i Projektit LNSS

Në 25 Maj 2016, në Bibliotekën Shkencore “Mentor Përmeti” u zhvillua vizita monitoruese e Albanian Erasmus+ Office. Qëllimi i kësaj vizite ishte: Prezantimi i Projektit LNSS dhe përcaktimi i rrugëve se si do të plotësohen objektivat e projektit.