Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pranvera Cabeli

Edukimi

Profesor, Universiteti Bujqësor i Tiranes, 2007

Prof. Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1995

PhD, Mjekesi Veterinare, Fakulteti i Mjëksisë Veterinare, Torino, Itali, 1991

Master Shkencor në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1982

 

Lëndet:

Mikrobiologji Veterinare / Hyrje në Mikrobiologji Veterianre

Interesat kërkimore

Mikrobiologji klinike dhe Zoonozat e lidhura me shëndetin publik veterinar

Titulli:

Profesor

 

Departamenti:

Shëndetit Publik Veterinar, FMV

 

 

Ndërtesa:

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

 

Zyra:

307

 

 

Telefoni

0674065029

 

e-mail:

nataliashoshi@hotmail.com

nataliashoshi@ubt.edu.al