Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pozicion vakant në BOKU, Vienna

Universiteti i Burimeve Natyrore dhe Shkencave të Jetës në Vjenë ka hapur thirrje për pozicionin vakant si Postgraduate Research Associate.

Orët e punësimit: 30 orë në javë

Kohëzgjatja e punësimit: 1st of October 2021 – 30th of September 2025

Afati i fundit i aplikimeve është 10/06/2021 23:00(CET TIME)

Për tu njohur me kualifikimet e kërkuara si edhe më shumë info ju lutem klikoni

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/638849