Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Platforma LNSS Western Balkans Albania

Struktura e Bibliotekës
Shërbimet e ofruara
Aktivitetet e zhvilluara nga Biblioteka
Bibliografi online
Burime elektronike
Katalogu Online
Platforma LNSS Western Balkans Albania

Platforma – LNSS Western Balkans – Albania

Platforma është një zhvillim pionier për bibliotekat në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Edhe biblioteka jonë është pjesë e komunitetit ndërkombëtar SpringShare, një fenomen global unik i mbi 120.000 bibliotekave nga 80 vende, që po rritet në mënyrë eksponenciale.

Për të shfrytëzuar materialet e shumta që ofron kjo platform, mund të klikoni:

https://lnss-albania.libguides.com/