Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Petrit Dobi

Edukimi

Prof. Assoc. Zootekni, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2009

Dr. në Shkencat zooteknike, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2000

Diplomë në zootekni, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1982

 

Lëndët:

Rritje dhen e dhi, Mbarëeshtrimi i bagëtive të imta, Sistemet e prodhimit në bagetitë e imta, Lëndet e para me Origjinë shtazore.

Interesat kërkimore

Sistemet e prodhimit në bagetite e imta, produktet e territorit nga bagetitë e imta

 

TITULLI

Lektor

DEPARTAMENTI

Departamenti i Shkencave zooteknike

 

NDERTESA

Godina zooteknisë, fakulteti i bujqësisë dhe mjedisit

Zyra 103

 

TELEFONI

personal

EMAIL

pdobi@ubt.edu.al