Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pesë arsye përse të studiosh në Agronomi

Tek shumica e të rinjve maturantë ekziston një dilemë e zgjedhjes së profesionit të tyre për të ardhmen. Është një sfidë e madhe e cila bashkëshoqërohet edhe me stresin e një përzgjedhjeje të duhur jo vetëm për ta, por edhe për prindërit dhe familjarët e tyre.

Midis larmishmërisë së drejtimeve që ofron Universiteti Bujqësor i Tiranës, është edhe studimi në “Agronomi”, degë e cila përfaqëson shtyllën e studimeve në fushën e bujqësisë.

Nëse deri tani nuk keni vendosur ende se për çfarë doni të studioni dhe jeni në kërkim të fushës që mund t’ju sigurojë një të ardhme të sigurtë, atëherë po ju rendis pesë arsyet kryesore se përse të studioni për Agronomi.

 1. Bujqësia është motor i zhvillimit në botë dhe të rinjtë janë burimi i fuqisë së saj

Sot më shumë se kurrë më parë, ndryshimet klimaterike dhe kërkesa në rritje për ushqime të sigurta, kanë rritur kërkesën për ide dhe njohuri të reja të cilat domosdoshmërisht do të eksplorohen nga të rinjtë e kualifikuar në fushën e bujqësisë dhe për këtë nevojiten profesionistë e student të kualifikuar.

 1. Agronomia, zgjedhja e duhur në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit

Agronomia si specifikë është e hershme sa vetë historia e themelimit të Universitetit Bujqësor të Tiranës, me një kurrikul të bashkëkohëzuar si rezultat i bashkëpunimit me shumë universitete të mirënjohura evropiane dhe amerikane. Në Departamentin e Shkencave Agronomike, ju do të keni mbështetjen e profesorëve dhe stafit ndihmës të kualifikuar në çdo hap të studimeve dhe gjithashtu në punën kërkimore dhe laboratorike. Profesorët e pedagogët do të jenë gjithashtu dhe këshilltarët tuaj, duke ju ndihmuar të mësoni brenda dhe jashtë auditorëve si dhe të merrni vendime të rëndësishme për kualifikimin dhe karrierën tuaj.

 1. Përfitimet e një diplome në “Agronomi”

Si student/e në Agronomi, ju mund të mësoni se si të gjeni përgjigje për sfidat e rëndësishme me të cilat përballet bujqësia. Pavarësisht nëse jeni të interesuar për biologjinë e bimëve, ekologjinë, gjenetikën, bioteknologjinë, prodhimin e farave, bimët mjekësore dhe aromatike, menaxhimin dhe mbrojtjen e bimëve ose aspekte të tjera të sistemeve të prodhimit të kulturave bujqësore, një diplomë në “Agronomi” ofron shumë mundësi punësimi dhe zhvillim karriere.

 1. Njohuritë dhe kompetencat e studentëve të Agronomisë

Studentët do të zotërojnë njohuritë e duhura për t’i dhënë zgjidhje çdo problemi që lidhet me kultivimin e bimëve, të bimëve mjekësore dhe aromatike, prodhimin e farave dhe do të kenë  kompetencë në aplikimin e mekanizimit si hallkë e rëndësishme në teknologjinë e kultivimit të bimëve bujqësore. Do të keni njohuritë e duhura për këshillimin e fermerëve për bimët më të përshtatshme që mund të kultivohen në zonën e tyre, seleksionimin dhe prodhimin e farave për përzgjedhjen, specifikimin, mirëmbajtjen dhe vlerësimin e performancës të sistemeve të ujitjes dhe kullimit në fushën e bujqësisë, etj.

 1. Çfarë pune mund bëjnë të rinjtë që diplomohen në Agronomi?

Shumë drejtime studimi të cilat janë shumë të kërkuara nga studentët kanë njëkohësisht edhe mungesë të vendeve të punës. Në ndryshim nga këto drejtime studimi, në fushën e Agronomisë ka filluar të vërehet një “uri” për specialistë të aftë. Ka aktualisht mjaft vende pune ku kërkohen specialistë me njohuri të thella agronomike dhe gjithnjë e më tepër do të hapen në vitet e ardhshme, pasi një plejadë e tërë specialistësh agronomë po i afrohet moshës së pensionit.

Një specialist Agronom mund të punojë në vendet e mëposhtme të punës:

 • Specialist Agronom në rrjetin e Qendrave të Teknologjive Bujqësore
 • Specialist Agronom në zyrat e bujqësisë në çdo bashki në vend
 • Specialist i menaxhimit të ujitjes dhe kullimit në institucionet publike (ministri, bashki, agjensi rajonale të bujqësisë, bordet e kullimit, etj.).
 • Specialist i shërbimit këshillimor në bujqësi (sektori publik dhe privat).
 • Specialist i prodhimit të farërave (kompani private apo institucione publike).
 • Ekspert/konsulent në projekte dhe programe zhvillimore në fushën e bujqësisë (me mbështetje shtetërore dhe donatorë të ndryshëm).
 • Punonjës mësimor/shkencor në institucionet akademike (publike dhe private).
 • Konsulent bujqësor e shumë të tjera…

Njëkohësisht një specialist agronom, me njohuritë që përfton në vitet e studimit,  mund të menaxhojë më mirë se çdokush tjetër fermën e tij.

Kliko këtu për tu kthyer te NEWSLETTER