Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Përgjegjsi i DMB

Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misioni dhe vizioni
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Shpend Shahini

TELEFONI

0682035128

EMAIL

shshahini@ubt.edu.al

shpend.shahini@gmail.com

Shiko profilin e plotë