Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pergjegjesi i Departamentit te Prodhimit Shtazor

Përgjegjës Departamenti Prof. Dr. Lumturi Papa

Prof. Dr. Lumturi Papa

E-mail :  lpapa@ubt.edu.al

Google Site L.Papa

Prof. Dr. Lumturi Papa është diplomuar ne Institutin e Lartë Bujqësor të Tiranës në vitin 1982.  Në periudhen 1982-2007 ka punuar si bashkëpunëtore shkencore në Institutin e Kërkimeve Zooteknike në Tiranë, ku ka drejtuar Njësinë e Fiziologjisë së të Ushqyerit si dhe Departamentin e Teknollogjive Blegtorale. Nga  viti 2007 është lektore pranë Departamentit të Shkencave Zooteknike , në grupin kërkimor mësimor të Përmirësimi Gjenetik, Bioteknologjia dhe të Ushqyerit e Kafshëve dhe mbulon modulet e Përmirësimit Gjenetik si dhe Bazat e Prodhimit Shtazor.  Në vitet 2013-2016 ka qënë përgjegjëse e Departamentit të Prodhimit Shtazor.  Ka kryer një sëre specializimesh afatgjata dhe afat mesme në vëndet e Europës perëndimore.  Ka realizuar botimin e rreth 40 artikujve shkencore,  50 prezantimeve në konferenca  dhe pjesëmarëse në 15 projekte kombëtare .  Mban titullin “Profesor” nga viti 2013.

Shiko profilin e plotë