Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Përgjegjës Departamenti DSHPV

Prof. Bizena Bijo
Përgjegjës Departamenti

Email:bbio@ubt.edu.al

Edukimi:

Profesor Bizena Bijo ka filluar punë pranë Fakuletet të Mjeksisë Veterinare në vitin 1983 dhe mban titullin akademikë profesor që prej vitit 2004. Ajo është lektore e Inspektimit të Produkteve 1 dhe Inspektimit të Produkteve 2. Gjatë karrierës së saj akademike profesor Bizena Bijo ka realizaur një sere trajnimesh në fushën e Sigurisë Ushqimore në Itali, Gjermani, Spanjë etj. Profesoresh Bizena Bijo ka marr pjesë në shumë konferenca shkencore kombetare dhe ndërkombëtare dhe është autore dhe bashkëautore e shumë atirkujve shkencore. Në të njëjtën kohë ajo është autore dhe teksteve mësimore për studentet e fakultetit të Mjekësisë Veterinare. Gjatë karrierës së saj akademike ajo ka dhënë mësim dhe Univesitetite simorta në vendet e rajonit.
Nga viti 2000-2016 profesor Bizena Bijo ka shërbyer si zëvendës rektore për mësimin në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Shiko profilin e plotë