Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Përgjegjës Departamenti DK

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Departamenti
Pergjegjësi i Departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit

Përgjegjës Departamenti Dr. Mariola Kodra

Dr. Mariola Kodra
Lektore nё Departamentin Kimi
GMK Kimia Organike
Email: mkodra@ubt.edu.al

Dr. Mariola Kodra ёshtё diplomuar nё vitin 2002 nё Fakultetin e Shkencave tё Natyrёs, Universiteti i Tiranёs dhe mё pas ka ndjekur studimet Master nё Universitetin Bujqёsor tё Tiranёs. Prej vitit 2012 mban gradёn “Doktor i Shkencave” nё fushёn e Bioteknologjisё Ushqimore. Prej vitit 2002 ёshtё pedagoge nё Departamentin Kimi, tё Fakultetit tё Bioteknologjisё dhe Ushqimit dhe ka njё pёrvojё akademike 17 vjeҫare. Ёshtё lektore e lёndёve Kimi Organike dhe Analizat Kimiko-Fizike tё Ushqimeve. Ka njё eksperiencё 4 vjet si Pёrgjegjёse Departamentit dhe 4 vjeҫare si anёtare e Kёshillit tё Fakultetit. Ka eksperiencë në kërkimin shkencor, si dhe ka qenë pjesëmarrëse në disa projekte kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e ushqimit. Ka marrë pjesë dhe ka referuar në mjaft konferenca kombëtar dhe ndërkombëtare si dhe është autor i një sërë artikujsh shkencorë brënda dhe jashtë vendit.

Shiko profilin e plotë