Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Për miratimin e ndryshimeve të pjesshme në programin e studimeve të ciklit të parë Bachelor dhe Master Shkencor “Përpunim Druri” Vendim Senati 23.11.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës miratojë ndryshimin e pjesshëm të programve të studimeve të  ciklit të parë Bachelor dhe Master Shkencor “Përpunim Druri” Vendim Senati Nr. 33, Datë  23.11.2018.

Kliko këtu: Vendim Senati 23.11.2018