Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Për miratimin e detajimit të buxhetit për vitin 2018, Vendim Senati, Datë 30.01.2018.

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës, ka marrë masat për miratimin e detajimit të buxhetit për vitin 2018, Vendim Senati Nr. 3, Datë 30.01.2018.

Kliko këtu: Vendim Senati 30.01.2018