Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pellumb Zalla

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Përgjegjësi i departamentit
Grupi Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Edukimi

Prof. Dr., Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2018

Prof. Asoc., Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2012

PhD, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2004

Msc., Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1997

 

Lendet:

Hyrje në Anatomi, Anatomia Topografike, Anatomia e Aplikuar

Interesat kërkimore

Anatomia Makroskopike dhe Mikroskopike, Anatomia Krahasuese, Anatomia Klinike, Hematologjia Veterinare

Titulli :

Profesor

 

Departamenti:

Departamenti i Moduleve Morfofunksionale

 

Ndertesa:

Godina e Anatomisë,

 

Zyra:

Zyra 103

 

Tel:

0692612888

 

Email:

pellumbzalla@gmail.com

pellumb.zalla@ubt.edu.al