Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pellumb Abeshi

Edukimi

  • Fituar Titullin “Prof”:                            Diploma Nr. 821; vendimi Nr. 150, Dt. 22.11.2007.Fituar Titullin “Mjeshtër Kërkimesh”:  Diploma Nr. 43, Dt.30.08.2000.

    Marrë gradën “Doktor i shkencave”:    Diploma Nr. 3636, Dt.27.08.1996.

    Diplomimi: Agronom i Lartë:                 Diploma Nr.3794; Dt.05.07. 1983.

Lendet:

 

Interesat kërkimore

  1. Resurset gjenetike te drithërave.

Titulli :

Prof. Dr.

 

Departamenti:

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

 

NDERTESA

Instituti i Resurseve Gjenetike te Bimëve

Zyra: 204, Kati II, Banka Gjenetike, Rr. Siri Kodra/132/1, Tiranë/Shqipëri.

 

TELEFONI

0682072312

 

EMAIL: pabeshi@ubt.edu.al