Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ped. Pr. Dr. Thanas RUCI

Edukimi

Prof. dr. ne Mbrojtje Bimeve, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2006

Prof, ass. Ne Mbrojtje Bimeve, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2000,

Studime post-doktorale ne Universitetin e Padoves ne Itali, 1994-1996.

Doktor ne Mbrojtje Bimeve, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 1994,

Studime pasuniversitare 3-vjecare ne Uiversitetin e Barit, Itali, 1981-83

Studime universitare ne Mbrojtje Bimeve, ILB, Tirane, 1973-1978,

Lendet:

Fitopatologji Bujqesore (Bach.),  Menaxhim I Paraziteve (pjesa e Fitojatrise  Bujqesore, Bach), Demtusit dhe Semundjet e Perimeve (Bach.), Mykologji Bujqesore, (Msc.),  Bazat e Fitopsatologjise & bashkeveprimi Bime Parazit (Msc), Kontrolli biologjik, Integruar dhe Qendrushmeria gjenetike (Msc,), Koncepti dhe Dinamika e Semundjes (Mp), Kepurdhat dhe Bakteriet Fitopatogjene, kontrolli  I tyre (Mp), Kontrolli integruar dhe Protokollet e BE (Mp), Metodat e Eksperimentimit ne Mbrojtje Bimeve (Mp)

Kerkimet Shkencore

Menaxhimi i semundjeve ne kultura te ndryshme bujqesore

Titulli :

Lektor, Prof. Dr. ne lendet e Fitopatologjise bujqesore

 

Departamenti:

Mbrojtja e Bimeve, Fakulteti i Bujqesise dhe Mjedisit, UBT

 

Ndertesa:

FBM, Godia 1. Kati 2.

 

Zyra:

211

 

Tel:

0688715929

 

Email:

thanaslukaruci@yahoo.com

 

Orari:

09:00AM -15:00PM