Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Paskal Gjino

Edukimi

Doktor i Shkencave në Mjekësi Veterinare,  Universita’ degli Studi di Parma, Itali, datë 20. 05. 1997, Nr. Rregjistri 150.

Master Shkencor në Mjekësi Veterinare, Diplomimi Mjek Veteriner, Instituti i Lartë Bujqësor i Tiranës, 1988

 

Lëndët:

Kirurgji Veterinare

 

Interesat kërkimore

Studimi i patologjive kirurgjikale në fushën e Veterinarisë.

TITULLI

Profesor

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Lëndëve Klinike

 

NDËRTESA

Godina Klinikës Veterinare

Zyra 201

Kati i Dytë

 

TELEFONI

069 23 29 713

E-MAIL: pgjino@ubt.edu.al