Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Panairi Ndërkombëtar i Bujqësisë, Teknologjive, Ushqimit dhe Përpunimit “Ditët e Bujqësisë 2022” do të organizohet në datat 19-21 Maj, 2022 në qytetin e Lushnjes, Shqipëri.

Në panair do të marrin pjesë kompanitë më të mëdha dhe aktorët më të rëndësishëm të sektorit të bujqësisë dhe blegtorisë nga Shqipëria, Ballkani dhe Europa.

Gjatë tre ditëve të panairit do të organizohen aktivitete si: konferenca dhe workshop-e, me synimin pëçimin e informacioneve të rëndësishme mbi bujqësinë dhe blegtorinë, eksportin e produkteve bujqësore, standardet e sigurisë ushqimore, por gjithashtu edhe për të vënë theksin tek inovacioni teknologjik në bujqësi si një ndër avantazhet kryesore në të ardhmen e afërt.

🎫 Hyrje e lirë për vizitorët