Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pagesat e orëve suplementare në UBT për vitin akademik 2017-2018, Vendim Senati 02.10.2018

Senati Akademik i Universitetit Bujqësor të Tiranës, ka marrë masat mbi pagesat e orëve suplementare në UBT për vitin akademik 2017-2018, Vendim Senati Nr. 31, Datë 02.10.2018.

Kliko këtu: Vendim Senati 02.10.2018