Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pa Emer

Edukimi

Prof.Dr. Universiteti Bujqesore i Tiranes,2010

Doktorature, Mbrojtje Bimesh, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1996

Fakulteti Agronomise,  Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1981

Lendet:

Semundjet  e pasvjeljes, Barerat e keqija,Parimet e modelimit dhe  prognozimit te semundjeve ,Semundjet abiotike te kulturave  bujqesore, Shkenca e barerave te keqija,etj

Kerkimet Shkencore

Menaxhimi i semundjeve ne kultura te ndryshme bujqesore

Titulli :

Lektor, Prof. Dr. ne lendet e Fitopatologjise bujqesore

 

Departamenti:

Mbrojtja e Bimeve, Fakulteti i Bujqesise dhe Mjedisit, UBT

 

Ndertesa:

FBM, Godia 1. Kati 2.

 

Zyra:

211

 

Tel:

0688715929

 

Email:

thanaslukaruci@yahoo.com