Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pa emer

 

 

 

 

 

 

Edukimi

PhD, Hortikulture, Universiteti Bujqësor Tiranë, 1996

Bachelor në Agronomi, profili“Perimtari” profile, Universiteti Bujqësor Tiranë, Tirane , 1986

Lëndët:

Mjediset e mbrojtura

Perimtari e avancuar

Kultivimi i bimëve pa tokë

Përmirësimi gjenetik i bimëve perimore

Kerkimet Shkencore

Marrëdhënijet nënshartesë-mbishartesë në bimët perimore

Marrëdhënijet bimë – mikroorganizma në sistemet intensive të prodhimit

Morfologjia e sistemit rrënjor, mugullimi i farave

Titulli :

Prof

 

Departamenti:

Hortikultures dhe Arkitekturës së Peizazhit

 

Ndertesa:

Godina qëndrore e Fakultetit të Bujqësisë dhe Ushqimit

 

Zyra:

Zyra No. 3

 

TELEFONI

0686022105

 

Email:

aballiu@ubt.edu.al