Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pa emer

 

 

 

 

 

 

Edukimi

PhD, Mbrojtje Bimesh, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2018

Master Shkencor në Inxhinieri Agrare profile Mbrojtje Bimesh, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2010

Bachelor në Inxhinjeri Agrare profile Hortikulture, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2008

 

Lëndët:

Ekologji;

Bazat e Ekologjisë;

Ekologji Urbane;

Agroekologji;

Zhvillim i Qëndrueshëm

Kerkimet Shkencore

Ekologji-Agroekologji; Zhvillim i Qëndrueshem; Biodiversitet

Titulli :

Prof. Asc. Dr.

Departamenti:

Agromjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

Ndertesa:

Godina Departamentit të Agromjedisit dhe Burimeve Natyrore

Zyra:

Zyra No. 3

 

TELEFONI

068 20 36 399

Email:

Adoko@ubt.edu.al