Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pa emer

Edukimi

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2014

Doktor i shkencave bujqesore ne hortikulture (PhD), 2008

Master i shkencave bujqesore ne hortikulture, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2003

Studimet universitare (BSc), Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 1999

 

Lëndët:

Perime- lule, Bazat e hortikultures dhe mbrojtjes se bimeve, Kultivimi pa toke, Bashkeveprimi semundjeve me ushqimin mineral.

Kerkimet Shkencore

Menaxhimi i integruar i parazitëve

Titulli :

Prof. Asoc. Dr.

 

Departamenti:

Mbrojtje bimesh

 

Ndertesa:

Agronomia, Kati i dyte, zyra 215

 

Zyra:

Kati i parë

 

TELEFONI

068 90 13 982

 

Email:

gsallaku@ubt.edu.al