Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Orkida Totojani

Edukimi

Titull akademik” Prof  i asociuar”; Universiteti Bujqesor I Tiranes   2015

Grade shkencore “ Doktor”;2012

Titull akademik “Docent”; 2010

.Master I Shkencave ne Ekonomi, pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës; 2005

Diplomuar ne Universitetin e  Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Titulli: Jurist; 2001

 

Lendet:

Bazat e se drejtes; E drejte Biznesi; E drejte financiare dhe bankare

 

Interesat kërkimore

Legjislacioni ne biznes, legjislacioni financiar dhe bankar, marredheniet kontraktore.

 

TITULLI

Profesor I asociuar

 

DEPARTAMENTI

Menaxhimi i Turizmit Rural

 

NDERTESA

Godina B FEA

 

Zyra

111

 

EMAIL: ototojani@ubt.edu.al