Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

ORGEST ZAKA

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi 

Doktoraturë në Inxhineri Matematike, Universiteti Politeknik i Tiranës, 2026

Bachelor&Master Shkencor në Matematikë, Kursi Special i Matematikës (5-vjecari i vjetër), Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës 2008

 

Lendët

Matematikë e Përgjithshme, Matematikë&Statistikë e Aplikuar, Matematikë e Zbatuar.

Kerkimet Shkencore

Gjeometria Afine&Projektive, Gjeometria Aksiomatike, Gjeometria Arithmetike, Gjeometria Algjebrike, Teoria e Numrit, etje.

Titulli :

Lektor, PhD

 

Departamenti:

Matematikë-Informatikë

 

Ndertesa:

Godina A, FEA,

Zyra:

Zyra 232

Tel:

 

Email:

ozaka@ubt.edu.al