Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Orari mësimor për muajin Shtator 2020, për plotësimin e njohurive, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Bashkangjitur do të gjeni orarin mësimor të Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, për muajin Shtator 2020, për plotësimin e njohurive, në përputhje me protokollin e masave anti – COVID-19.

Kliko këtu: Orari Shtator 2020, COVID-19