Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Orari i mësimit, semestri i parë, Fakultetit i Bioteknologjisë dhe Ushqimit, viti akademik 2020-2021

Orari i mësimit, semestri i parë, viti akademik 2020-2021

Bashkëngjitur do të gjeni orarin e plotëFakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit.
Në të do të gjeni Leksionet përkatëse.

Orari Bachelor

Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit
Teknologji Agroushqimore
Vreshtari – Enologji

Orari Master Shkencor 

Bioteknologji Agroushqimore
Teknologji Ushqimore

Orari Master Profesional 

Cilësia dhe Siguria Ushqimore 
Analizat e Ushqimeve