Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Orari i Mësimit, Semestri i Parë, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Viti Akademik 2020-2021

Orari i Mësimit, Semestri i Parë, Viti Akademik 2020-2021

Bashkangjitur do të gjeni orarin e ciklit të parë të studimeve, Bachelor dhe Master,Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit.
Duke u nisur nga situata e pandemisë dhe premisat që dhe muajin Janar të vazhdojmë mësimin online është bërë një rikonceptim i orarit. Duke filluar nga data 01/12/2020 orari bashkalidhur do të jetë orari i ri për FEA-n.

Orari Bachelor

Menaxhim Agrobiznesi
Financë Kontabilitet
Menaxhim i Turizmit Rural
Ekonomiks i Aplikuar
Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural
Informatikë Biznesi

Cikli i Dytë i Studimeve “Master i Shkencave”
Master i Shkencave K.I
Master i Shkencave K.II

Cikli i Dytë i Studimeve “Master Profesional”
Master Profesional K.I
Master Profesional K.II