Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Orari i mësimit, semestri i parë, cikli i dytë i studimeve, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, viti akademik 2020-2021

Orari i mësimit, semestri i parë, cikli i dytë i studimeve, viti akademik 2020-2021

Bashkëngjitur do të gjeni orarin për programin e ciklit të dytë të studimeve, Master i Shkencave dhe Master Profesional,  Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit.
Në të do të gjeni Leksionet përkatëse.

Orari Master i Shkencave
Master i Shkencave K.I
Master i Shkencave K.II

Orari Master Profesional
Master Profesional K.I
Master Profesional K.II