Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Orari i Mësimit Semestri i Dytë, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Orari i Mësimit, Semestri i Dytë, Viti Akademik 2018-2019

Bashkangjitur do të gjeni Orarin e PlotëFakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit.
Në të do të gjeni Leksionet, Seminaret, Sallat dhe Pedagogët që zhvillojnë modulet përkatëse.

Orari Bachelor

Shkencat e Ushqimit dhe te Ushqyerit
Teknologji Agroushqimore
Vreshtari – Enologji

Orari Master Shkencor

Bioteknologji Agroushqimore
Teknologji Ushqimore

Orari Master Profesional

Cilësia dhe Siguria Ushqimore 
Analizat e Ushqimeve