Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Orari i Mësimit Semestri i Dytë, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

Orari i Mësimit, Semestri i Dytë, Viti Akademik 2018-2019

Bashkangjitur do të gjeni orarin e  Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit.
Në të do të gjeni Leksionet, Seminaret, Sallat dhe Pedagogët që zhvillojnë modulet përkatëse.

Orari Bachelor
Orari Kursi i Parë
Orari Kursi i Dytë
Orari Kursi i Tretë

Orari Master Shkencor
Orari Master Shkencor

Orari Master Profesional
Orari Master Profesional