Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Orari i Mësimit, Semestri i Dytë, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Viti Akademik 2019-2020

Orari i Mësimit, Semestri i Dytë, Viti Akademik 2019-2020

Bashkangjitur do të gjeni Orarin e PlotëFakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit.
Në të do të gjeni Leksionet, Seminaret, Sallat dhe Pedagogët që zhvillojnë modulet përkatëse.

Orari Bachelor

K.I Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural, Ekonomiks i Aplikuar, Menaxhim i Turizmit Rural, Informatikë Biznesi
K.II Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural, Ekonomiks i Aplikuar, Menaxhim i Turizmit Rural, Informatikë Biznesi
K.I & K.II Financë Kontabilitet, Drejtim Agrobiznesi

Orari Master i Shkencave

K.I & K.II MSH

Orari Master Profesional

K.I & K.II MP